Weboldalunk használatával jóváhagyja a sütik (cookies) használatát a sütikkel kapcsolatos irányelv értelmében. A sütikről bővebb információ az Adatkezelési tájékoztató Technikai, statisztikai adatok részében található. Megértettem
Termékek Menü

Ajándék kiadványok

Rendezés:
Nézet:
Budapest városképi és építészeti arculatát alapvetően a 19. században és századunk első évtizedeiben épült épületek határozzák meg. Az utókor méltán elismeri, hogy a főváros alapját jó ízlésben és anyagi erőben a múlt nemzedéke teremtette és alapozta meg, véste rá művészeti akaratának bélyegét évszázadokra a városra. Ezt az időszakot felölelő építő-alkotó folyamat főbb állomásai a reformkori polgári fejlődés, Pest, Buda és Óbuda egyesítése és a dualizmus korának általános gazdasági fellendülése. 

A kezünkben tartott kézikönyv egyrészt követi a legtöbb hasonló tárgyú kiadvány tematikáját, ugyanakkor újszerű megoldásként kínált egy, társasházakat segítő szervezeti forma létrehozásához. Tény, hogy számos gond, elvárás és igény közepette mind a mai napig nem jött létre egy olyan társadalmi önakaratból szerveződő társasházi érdekképviselet, mely kizárólag és hivatásszerűen foglalkozna a társasházak problémáival. A ma működő érdekképviseletek a társasházakat befogadták, működésüket, érdekeik érvényesítését feladataik közé felvállalták, de igazán tömeges méretű tagi bázissal nem rendelkeznek. Ezt a hiánypótló kérdéskört kívánja a kiadvány segíteni úgy, hogy lényeges kérdésnek tekinti a társasházi civil szerveződések megalakulásának felgyorsítását.

A kiadvány természetesen az érdekképviseleti, egyesületi szerveződés kérdésén túlmegy, és behatóan foglalkozik a társasházi működés alapdokumentumai kialakításának módjaival, a gazdálkodás és a szakképesítés kérdéskörének részletes taglalásával is.

Jelen kiadvány célja, hogy a magánépítő, -építtető megismerje a  ,,belső lépcső" építésével kapcsolatos kérdéseket, a lehetséges megoldási módokat, a rendelkezésre álló, megvásárolható választékot, majd a tervező építésszel közösen, egyetértésben tudjon dönteni, választani a lehetőségek közül. Segítséget kíván nyújtani továbbá a mai építési gyakorlat hibáinak az elkerüléséhez is.
Tartalom
  1. Az alkalmazás terület
  2. Fogalommeghatározások
  3. Általános útmutató
  4.  A rendszerelemekkel szemben támasztott követelmények
  5. Kivitelezés
  6. Hézagolás
  7. Mérettűrések
  8. Adatok a felületkezelésre a követő szakmunkák számára 
  9. Szabványhivatkozások
  10. Utalás egyéb dokumentumokra
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (1997. évi LXXVIII.) intézkedik azokról az alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és kötelezettségekről, továbbá az azokkal kapcsolatos feladatokról, hatáskörökről, amelyeket a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D § (2) bekezdése, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján az Országgyűlés megfogalmazott (elfogadott, jóváhagyott).
A LXXVIII. törvény szabályainak, előírásainak helyes és egységes értelmezése, gyakorlati alkalmazása érdekében készült kézikönyv létrehozásával szeretnénk a törvény alkalmazóinak, az önkormányzatoknak és szakmai partnereiknek munkáját támogatni a törvény alkalmazását, végrehajtását elősegítő céllal.  

A kötet tartalmából:

I. Az épületfalak fogalma, osztályozása

II. A fal mint teherhordó szerkezet 

III. A fal mint izoláló szerkezet

IV. Égetett agyagtermékek és falazóelemek

V. Gázbeton (YTONG) falazóelemek 

VI. Beton falazóelemek 

VII. Egyéb falazótermékek

Az Építési kézikönyvek sorozat jelen könyve elsődlegesen az építőgépek kiválasztásához kíván segítséget nyújtani bemutatva az egyes géptípusok legfontosabb jellemzőit, de reményeink szerint kellő eligazítást ad a technológiai folyamatok megtervezéséhez is. A könyv gyakorlati alkalmazhatóságát bőséges ábraanyag, és számos műszaki adatot tartalmazó táblázat egészíti ki

A felvonóval mint berendezéssel az emberek széles köre találkozik, az úgymond "laikus" felvonóhasználótól a kezelőig és a tervezést végzőkig. A maga szemszögéből mindenkinek jól kell érteni hozzá. Jelen könyv ez utóbbi szakmai kört célozta meg, mindazokat, akik kapcsolatba kerülnek a felvonókkal. Elsősorban a jogi és műszaki előírásokon keresztül kíván megfelelő ismereteket nyújtani azoknak, akik ilyen témakörök iránt érdeklődnek.

Jelen könyv ez utóbbi szakmai kört célozza meg, mindazokat, akik kapcsolatba kerülnek a felvonókkal. Elsősorban a jogi és műszaki előírásokon keresztül kíván megfelelőismereteket nyújtani azoknak, akik ilyen témakörök iránt érdeklődnek.