Termékek Menü
0

Építésügyi Szemle

Tisztelt Megrendelőink!

Amint sokan értesültek róla, az elmúlt évben az LVII. évfolyamába lépett Építésügyi Szemle megszűnt. A 2014. 1. és 2. szám még megjelent a BM Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság folyóirataként az ÉTK Kft. kiadásában. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.(VI.6.) Kormányrendelet 136 § – ának rendelkezése szerint a Belügyminisztériumot megillető jogok, illetve a Belügyminisztériumot terhelő kötelezettségek a Miniszterelnökségre szálltak át.


E szervezeti változások következtében a Miniszterelnökségnek nem fűződött szakmai érdeke az Építésügyi Szemle további lapszámainak megjelentetéséhez, így közös megegyezéssel a szerződés megszüntetésre került.
Az Építésügyi Szemle nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a főépítészeket, valamint a szakma meghatározó személyiségeit bemutassa állandó rovatában. Tette ezt részben nekrológok formájában, de élő személyek esetében is 2007-tôl folyamatosan. A teljesség igénye nélkül – a megjelenés sorrendjében – a bemutatott meghatározó személyek: dr. Dalányi László, dr. Trautmann Rezsô, dr. Granasztói Pál (Haba Péter átvett írása), Preisich Gábor, Laár Árpád, Maróthy Győző (Kiss Lajos írása), Peschka Alfréd, Paksy Gábor, Farkas Tibor, dr. Pongrácz Pál, Somogyi László és dr. Kara Pál voltak, melyeket Zábránszkyné Pap Klára adott közre. A lap megszűnésével sajnos már nem jelenhetett meg a Misley Károlyról és Orosz Bálintról szóló írás, akik igen kiváló szakemberek/emberek voltak, emlékük előttük szeretnénk ezzel tisztelegni és az utódoknak bemutatni életútjukat, amely letölthetô a www.etkkft.hu honlapunkról.

Letölthető dokumentumok:

Dr. Misley Károly, a tájrendezés-tájtervezés meghatározó személyisége (2015.): letöltés

Dr. Orosz Bálint, az építésügy - az építészeti örökség helyi védelme - meghatározó személyisége (2015.): letöltés


Végezetül itt szeretnénk köszönetet mondani Zábránszkyné Pap Klárának, aki közel tíz éve volt a lap felelősszerkesztője, majd a későbbiekben is felkarolta, mint a sorozat készítője és összeállítója e témát. 

Egyúttal minden kedves partnerünknek kívánunk békés, áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt.


Budapest, 2015. december
 

 

ÉPÍTÉSÜGYI SZEMLE

Építészeti és építésügyi szakfolyóirat. A Szemle 56 éve tájékoztatja az ágazathoz tartozó szervezeteket, az e terület iránt közvetlenül vagy közvetve érdeklődőket az aktuális ágazati célkitűzésekről és a célkitűzésekkel összhangban álló teendőkről. A Szemle az építésüggyel összefüggő kormányzati intézkedések hátteréről, az azokkal kapcsolatos feladatokról időben informálja a szakmai közvéleményt. A lapban rendszeresen megjelennek a gyakorlati munkában is hasznosítható intézkedések, tájékoztatások. Éppen ezért széles körű lehetőséget kínál azoknak, akik az építésügy szakmai feladatainak megoldásához javaslatokat, ötleteket kívánnak adni, továbbá biztosítja az építésügyhöz kapcsolódó hirdetések, reklámok megjelenését is.

Az Építésügyi Szemle fontos feadatának tekinti az építészetben és az építésügyben érdekelt szakmai csoportok közötti párbeszéd kialakítását és elmélyítését célszámok megjelentetésével. 

 

Rendezés:
Nézet: