Weboldalunk használatával jóváhagyja a sütik (cookies) használatát a sütikkel kapcsolatos irányelv értelmében. A sütikről bővebb információ az Adatkezelési tájékoztató Technikai, statisztikai adatok részében található. Megértettem
Termékek Menü

Műemlékvédelem

MŰEMLÉKVÉDELEM
Főszerkesztő: VUKOSZÁVLYEV ZORÁN
Szerkesztőségi asszisztens: LENGYEL ZITA

MŰEMLÉKVÉDELEM LXI. évfolyama, a Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság -  Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály szerkesztésében jelent meg.

A lap ez évben 61. évfolyamába lépett, így több mint fél évszázados múltra visszatekintő, nagy hagyományokkal rendelkező, ám folyamatos megújulásra kész orgánum. Ismereteink szerint a klasszikus értelemben vett műemlékvédelemmel ma Magyarországon semmilyen más folyóirat nem foglalkozik annak ellenére, hogy az épített örökség védelme az egész társadalom ügye. A lap kötelességének érzi minden olyan nagyobb beruházás ismertetését és közlését, amelynek megvalósulása jótékonyan befolyásolja a régiók idegenforgalmi népszerűségét.

Most jelent meg a Műemlékvédelem 2017/1-2. összevont lapszám, melyben Latorcai Csaba helyettes államtitkár írt cikket A jelen öröksége a jövő időben címmel, melyben méltatja a intézményrendszer átalakulását, mely hatással volt a lapszámok késedelemmel történő kiadására.
A 2017. évben három összevont lapszám jelenik meg, előfizetési díja 4.680,- Ft, egyes lapszám ára: 1700,- Ft
2017-es előfizetési díj: 4680,- Ft  Egy lapszám ára: 850 Ft

Már előfizethető a Műemlékvédelem  2018. évi lapszámai, hat lapszám előfizetési díja : 5000,- Ft, egyes lapszám ára: 900,- Ft 

Kérjük, írjon a titkarsag@etkkft.hu e-mail címre, amennyiben szeretné előfizetni a folyóiratot.

Rendezés:
Nézet:

TARTALOM


Köszöntő és bevezető (Bardoly István) 269
Éber László: Műemlékek gondozása és modern művészet (1906) 270
Supka Géza: Magyarország műemlékeinek összeírása (1906) 279
Forster Gyula: Fönntartás vagy helyreállítás (1907) 285
Fieber Henrik: A műemlék-restaurálás pszichológiája (1912) 289
Éber László: Műemléki kérdések (1913) 304
Kotsis Iván: Magyarország építőművészettörténeti emlékeinek tervszerű feltárása (1920) 311
Kapossy János: Burgenland (1930) 327
Genthon István: Műemlékvédelem és városfejlődés (1936) 334
Genthon István: Újabb emlékszobraink (1937) 340
Markovics Sándor: Egyház és műemlékvédelem (1939) 345
Biró József: Az erdélyi magyar műemlékpolitika feladatai (1940) 349
Kós Károly: Erdély műemlékeinek védelme (1940) 359
Dercsényi Dezső: Műemlékvédelem Itáliában (1940) 361
Pogány Frigyes – Kisléghi Nagy István: Műemlék és újjáépítés (1946) 367
Fülep Lajos: Egy nagy lehetőség Budapest és az ország újjáépítésében (1948) 373
Marosi Ernő: Visszamerengeni mit ér? Megjegyzések négy évtized műemlékvédelmi szövegeihez 383
Bibliográfiai adalékok az 1905–1948 közötti korszak műemlékvédelméhez (Összeállította: Bardoly István) 388

Lektorálta: dr. Haris Andrea, dr. Lővei Pál
Címlapon: Szakolca, az egykori jezsuita templom műtárgy-lomtárnak használt oldalkápolnája.
Éber László felvétele, 1910. Forster Központ, Fotótár, ltsz.: 01.104 N
Hátsó borító: Jánosrét, r. k. templom, Szent-Miklós-oltár. Műegyetemi hallgatói felmérés, 1875. Forster Központ,
Tervtár, ltsz.: R 31024

1.700 Ft
Rendelhető

TARTALOM


Tárkányi Sándor: A soproni zsidó közösségek középkori és újkori szakrális építészeti emlékei 
Papp Szilárd: Építészet Erdélyben a Jagellók korában 
Jánó Mihály: A szentléleki vár 
Mentényi Klára: A magyar evangélikus gyülekezet templomai Kőszegen a 16–17. században 
Nagy Veronika – Gaylhoffer-Kovács Gábor: Johannes Pöckel. Maulbertsch köpönyege
Gesztesi Albert: Egy belvárosi ház – Dorottya u. 8.
Herczeg Renáta – Prakfalvi Endre: Az Atlantica Tengerhajózási Részvénytársaság építkezései
a Monarchia végnapjaiban a Háros-szigeten 
Győr Attila: Mátyás-kultusz és Buda-álom. A lillafüredi Palotaszálló stílusa és ikonográfiája 


REKONSTRUÁLT ÉTELEK – REKONSTRUÁLT MŰEMLÉKBEN
Kohári Gabriella: A reneszánsz udvari konyhakultúra Magyarországon a kísérleti régészet aspektusából


RECENZIÓ
Ébli Gábor: Múzeumánia. Egy kulturális élménygyár európai modelljei.
Budapest, L’Harmattan, 2016. 259 p. (Szentandrási-Sós Zsuzsanna)

1.700 Ft
Rendelhető

TARTALOM


Galavics Géza: A fertôszéplaki kálváriák 
Kelemen István: A fertôszéplaki kálváriák története 
Faragó János – Faragó Zsolt – Osgyányi Vilmos: A fertôszéplaki kálváriák restaurálása
Haris Andrea: A rábakovácsi kastély – egy középnemesi reprezentáció 1750-bôl 
Vargyas Zsófia: „Megnyílott ezalatt az Olympus örök palotája…”
A gyöngyösi Almásy-ház késô barokk mennyezetképe
Pekár Gábor: Vár-negyednyi részlet


AMÚLTBÓL – A JELENNEK
Arányi Lajos Pest megyei topográfiája. VI. Közreadja: Bardoly István


MEGEMLÉKEZÉS
Kiss József: Dr. Örsi Károly (1937–2015) okl. kertészmérnökre, kertépítészre emlékezve 


RECENZIÓ
Zentai Tünde: A Dél-Dunántúl hímes templomai. A fotókat Deim Péter készítette.
Pécs, Pro Pannonia Kiadó Alapítvány, 2014. (Timon Kálmán)

780 Ft
Rendelhető

 

GRANASZTÓINÉ GYÖRFFY KATALIN ÉS KELENYI GYÖRGY
70. SZÜLETÉSNAPJÁRA
TARTALOM


Jávor Anna: Granasztóiné Györffy Katalin köszöntése
Mezey Alice: Egy késô barokk plébániatemplom nyolc évszázada. Az Árpád-kori kökényesi
premontrei prépostság épületmaradványai barokk falakban 
B. Benkhard Lilla – Mentényi Klára: Monumenta deperdita – Kôszeg, vár (2007–2013) 
Haris Andrea: Sümeg – átfestve 
Csejdy Júlia: „Domus Vinaria Talyensis, Wienn ddo 29 May 761”. Adalék az elpusztult
Grassalkovich-tervtár egy rajzához 
Bazsó Gábor: Marschalkó János mûteremháza
Bognár Gábor: A virányosi tisztviselôi telep. Adalékok a fôvárosi családi házas telepek kialakulásához
RECENZIÓ
Hollókô öröksége. Szerk. Dobosyné Antal Anna, Kovács Dezsô. Budapest,
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, 2013. (Balassa M. Iván)

730 Ft
Rendelhető

 

GRANASZTÓINÉ GYÖRFFY KATALIN ÉS KELENYI GYÖRGY
70. SZÜLETÉSNAPJÁRA
TARTALOM

 

Tóth Áron: Kelényi György köszöntése 
Sarkadi Márton: Rom, vagy épület? Az alvinci református templom 
Lôvei Pál: Kölesd–Felsôhídvég Hiemer–Jeszenszky-kastélyának nádorterme 
Komárik Dénes: A pesti belvárosi templom szószékérôl, a korai gótizálás kiemelkedô alkotásáról 
Dávid Gyula: Pákei Lajos (1853–1921) emlékezete 
Bardoly István: „Avagy nem méltók köszönetre, kik a régi szépet újra éltetik?”
– az egri minorita templom helyreállítás-története 1909–1943 – utóhanggal
MEGEMLÉKEZÉSEK – AMÚLTBÓL A JELENNEK
Henszlmann Imre kiadatlan jelentése a Honi mûemlékeink hivatalos osztályozása c. tanulmányáról.
Közzéteszi és bev. Bardoly István
Petrovics Elek: Emlékezés Henszlmann Imrérôl. Gyulai-serlegbeszéd
a Kisfaludy-Társaság ünnepi lakomáján
Pusztai László: Borsos Béla 

730 Ft
Rendelhető