Weboldalunk használatával jóváhagyja a sütik (cookies) használatát a sütikkel kapcsolatos irányelv értelmében. A sütikről bővebb információ az Adatkezelési tájékoztató Technikai, statisztikai adatok részében található. Megértettem
Termékek Menü

Műemlékvédelem LVII. évfolyam (2013)

Ár:
4.380 Ft
2.190 Ft
Kedvezmény: 50%
Szerző: Valter Ilona, Bardoly István
Cikkszám: 925
Gyártó cikkszám: 9770541243006_13001-13006
Elérhetőség: Raktáron

Leírás

Tartalom

 

2013/1. szám

Nagy Levente: Túlvilági elképzelések és értelmezési problémáik a pécsi késő római–ókeresztény temetőben

Fazekes Gyöngyi: Szentivánfa r. k. templom középkori falképének restaurálása

Csanda Jenő: A belvárosi Szent Mihály-templom hajója mennyezeti festésének restaurálása

Kiss Gábor Iván: Egy hungarikum Hornbergből

DOKUMENTUM

Győr Attila – Lővei Pál – Somorjay Sélysette: A műemlékké nyilvánítás szempontrendszere. Javaslat

Somorjay Sélysette: A műemlékvédelmi alapelvek érvényesítés a hatósági eljárásban

MEGEMLÉKEZÉS

Biczó Piroska: Dr. Tóth Melinda (1939-2012)

Tóth Melinda írásainak bibliográfiája (1962-2001) Összeállította: Bardoly István

Gálos Miklós: In memoriam dr. Kertész Pál (1928-2012)

DISPUTA

Móga Sándor: Regéc várrom helyreállítása

Simon Zoltán: ,,Korai még a konty nekem..." Megjegyzések Móga Sándor regéci terveihez

ÚTIBESZÁMOLÓ

Haris Andrea: A Leonardo Projekt III. – Szlovénia


A címlapon: Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom, részlet a Pásztorok imádása falképről. Csanda Jenő felvétele

A hátsó borítón: Szeged-alsóvárosi ferences templom. Steindl Imre terve a nyugati homlokzat restaurálásához, 1879. Forster Központ, tervtár, ltsz.: 6618


2013/2. szám

Jánó Mihály: A marosfelfalui alku

BESZÉLGETÉS

Épületek és közösségek. Fejérdy Tamást kérdezi Róna Katalin

KONFERENCIA

Lővei Pál: Középkori egyházi építészet Erdélyben. 8. nemzetközi tudományos konferencia

Wollák Katalin: Örökségvédelmi pillanatkép - Lengyelország

RECENZIÓ

A gyulafehérvári székesegyház főszentélye. Szerk. Papp Szilárd. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2012. (Lővei Pál)

Somlai Tibor: Volt és nincs. Nagypolgári és arisztokrata enteriőrök 1900-1945. Budapest , Corvina, 2012. (Borovi Dániel)


A címlapon: Marosfelfalu, ref. templom. Szent István vértanú és Szent Lőrinc. Akvarellmásolatok. Jámbor Lajos, 1908. Forster Központ, Tervtár, ltsz.: FM 351

A hátsó borítón: A munkácsi vár katonai felvétele,1725. Forster Központ, Tervtár, ltsz.: K 4279


2013/3. szám

100 éve született Entz Géza

Marosi Ernő: Entz Géza és a magyar középkori építészettörténet-kutatás műhelyei a második világháború előtt és után

Szakács Béla Zsolt: Entz Géza és az Árpád-kori építészet Kelet-Magyarországon

Entz Géza Antal: Entz Géza és a gyulafehérvári székesegyház

Mikó Árpád: Entz Géza és a magyar műgyűjtés története

Valter Ilona: Entz Géza az Országos Műemléki Felügyelőség Tudományos Osztályának élén (1957-1977)

Kerny Terézia: Tíz év – Entz Géza a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat elnöke (1974-1984)

Emlékezések Entz Gézára: Czeglédy Ilona, Jakubik Anna, Nándori Klára, Prokopp Mária, Varga Dezső, H. Vladár Ágnes

Tombor Ilona: Visszaemlékezés Magyarország műemléki topográfiája munkálatainak kezdeteire

KONFERENCIA

Szakács Béla Zsolt: Aracs 2013: konferencia  a konzerválásról

A műemlékek helyreállításának hasznáról és kockázatáról című, Zentán 2013. április 21–23-án megrendezett nemzetközi művészettörténeti, régészeti és műemlékvédelmi konferencia záródokumentuma

A Magyar Nemzeti Tanács határozata


A címlapon: Csaroda, református templom. Galacanu Efstatia felvétele, 2000. Forster Központ, Fotótár, ltsz.: 191.475

A hátsó borítón: Az aracsi pusztatemplom. Gerecze Péter felvétele, 1896. Forster Központ, Fotótár, ltsz.: 66.486


2013/4. szám

Jávor Anna: Granasztóiné Györffy Katalin köszöntése

Mezey Alice: Egy késő barokk plébániatemplom nyolc évszázada. Az Árpád-kori kökényesi premontrei prépostság épületmaradványai barokk falakban

B. Benkhard Lilla – Mentényi Klára: Monumenta deperdita – Kőszeg, vár (2007–2013)

Haris Andrea: Sümeg – átfestve

Csejdy Júlia: „Domus Vinaria Talyensis, Wienn ddo 29 May 761”. Adalék az elpusztult Grassalkovich-tervtár egy rajzához 

Bazsó Gábor: Marschalkó János műteremháza

Bognár Gábor: A virányosi tisztviselői telep. Adalékok a fővárosi családi házas telepek kialakulásához

 

RECENZIÓ

Hollókő öröksége. Szerk. Dobosyné Antal Anna, Kovács Dezső. Budapest,

             ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, 2013. (Balassa M. Iván)


A címlapon: Sümeg, r. k. plébániatemplom. Három királyok imádása falkép részlete. Kovács Gábor felvétele, 2011

A hátsó borítón: ,,A műemlékek orsz. bizottsága Rajz-és Könyvtárát használók névjegyzéke. Bpest 1892. X."  Forster Központ, Tudományos irattár


2013/5. szám

Tóth Áron: Kelényi György köszöntése 

Sarkadi Márton: Rom, vagy épület? Az alvinci református templom 

Lővei Pál: Kölesd–Felsőhídvég Hiemer–Jeszenszky-kastélyának nádorterme 

Komárik Dénes: A pesti belvárosi templom szószékéről, a korai gótizálás kiemelkedő alkotásáról 

Dávid Gyula: Pákei Lajos (1853–1921) emlékezete 

Bardoly István: „Avagy nem méltók köszönetre, kik a régi szépet újra éltetik?”

                  – az egri minorita templom helyreállítás-története 1909–1943 – utóhanggal

 

MEGEMLÉKEZÉSEK – A MÚLTBÓL A JELENNEK

Henszlmann Imre kiadatlan jelentése a Honi műemlékeink hivatalos osztályozása c. tanulmányáról.
              Közzéteszi és bev. Bardoly István

Petrovics Elek: Emlékezés Henszlmann Imréről. Gyulai-serlegbeszéd a Kisfaludy-Társaság ünnepi lakomáján

Pusztai László: Borsos Béla 


A címlapon: A pesti belvárosi templom szószéke, 1808. Fáryné Szalatnyay Judit felvétele, 2012

A hátsó borítón: Pákei Lajos: Fadrusz János Pozsonyi Mária Terézia szobrának talapzata, 1897. Budapest, Forszter Központ, Tervtár, ltsz.: 12185


2013/6. szám

Feld István: Valter Ilona köszöntése

KÖZLEMÉNYEK A FORSTER KÖZPONT VAGYONKEZELÉSÉBEN LÉVŐ KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉRŐL

Albert Tamás – Dienes Péter – Sárossy Péter: A siroki vár helyreállítása fél évszázad távlatában

Rácz Miklós – Sárossy Péter: A majki kamalduli remeteség műemléki felújítása

Tóth Áron: Az edelényi L'Huillieri–Coburg-kastély műemléki helyreállítása 

Alföldy Gábor: Történeti kertek a változás küszöbén

TANULMÁNYOK

Prohászka Péter: Adalékok a K. K. Landesbaubehörde magyarországi tevékenységéhez a műemlékvédelem területén I. Az érdi minaret 1857-es leírása és felmérése

Vizi Márta: Jelentés a Szekszárd, Béla király tér 1. alatti Vármegyeháza területén végzett megelőző feltárási munkákról

MEGEMLÉKEZÉSEK

Marosi Ernő: Megnyitóbeszéd a Szakál Ernő életútja – Szakál Ernő életműve című kiállításon. Sopron, Lábasház, 2013. szeptember 20.

A Szakál Ernő Emlékmúzeum-alapítvány támogatáskérése

Horváth Edina: Dercsényi Balázsra emlékezve

Bardoly István: Régi dal – érseki köszönet a Műemlékek Országos Bizottságának Kalocsáról 1909-ben, avagy egy restaurálás elfeledett születésnapja

A címlapon: A Doba–somlóvári kastély a bozóttól megszabadított Portásházi-tó felöl. Alföldy Gábor felvétele

A hátsó borítón: Az érdi minaret. Wenzl Kansky felmérési rajza, 1857. Wien, Bundesdenkmalamt, Planarchív

Paraméterek

Szerkesztette Valter Ilona főszerkesztő – Bardoly István szerkesztő
Kiadás éve 2013