Weboldalunk használatával jóváhagyja a sütik (cookies) használatát a sütikkel kapcsolatos irányelv értelmében. A sütikről bővebb információ az Adatkezelési tájékoztató Technikai, statisztikai adatok részében található. Megértettem
Termékek Menü

Munka-, baleset- és környezetvédelem a faiparban

Ár:
3.660 Ft
Szerző: Szerényi Attila, Szerényi István
Cikkszám: 1221
Gyártó cikkszám: GS-4-36
Vonalkód: 9786155720819
Elérhetőség: Raktáron

Leírás

A munkavédelem minden szakma, így a faipari szakmák életében is fontos szerepet tölt be. Azon túl, hogy adott munkát megfelelő szakmai tartalommal el kell tudnunk végezni, személyes biztonságunkra, munkavégző képességünkre, egészségünkre is ügyelnünk kell.
E tankönyv megjelentetésével az volt a célunk, hogy a faiparban dolgozók átfogó képet kaphassanak az általános és a speciális faipari munkavédelmi elvekről, előírásokról, betartandó szabályokról.
A könyvben a fejezetek logikusan egymásra épülve mutatják be a munkavédelem legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteit, alkalmazási példáit. Emellett a balesetek, az elsősegélynyújtás és a környezetvédelem témakörével is részletesen foglalkozunk.
A kiadvány tartalma igazodik az érvényes tanterv előírásaihoz, a teljes szakmai képzés alatt elsajátítandó ismeretanyaghoz. Szakmai és oktatási tapasztalatok alapján azonban figyelembe vettük az iparban általánosan elvárt tudás mennyiségét is.
Reményeink szerint az elkészült könyv nagyban segíti a munkavédelem fontosságának megértését és a mindennapi alkalmazás készségszintű elsajátítását. Bízunk benne, hogy széleskörűen bemutatott ismeretanyaga alkalmassá teszi arra, hogy minél több leendő szakember polcán ott legyen.

A nyomtatott könyvhöz digitális hozzáférés is jár, amely tartalmazza a kiadvány anyagát nagyítható ábrákkal, kiegészítő fotókkal, képsorozatokkal, plusz információkkal. 


  • Szerényi Attila – Szerényi István
  • Szega Books Kft.

Tartalom

  1. A munkavédelem alapvető ismeretei

      1.1. A munkavédelmi törvény

      1.2. A munkavédelem alapfogalmai

      1.3. Az állam munkavédelmi feladatai

            1.3.1. Hatósági felügyelet

      1.4. Veszélyforrások

      1.5. Munkahelyi kockázatértékelés

      1.6. A munkáltató és a munkavállaló alapvető kötelezettségei

      1.7. Utasítási jog, a munka megtagadása

      1.8. Munkavédelmi érdekképviselet és munkavédelmi szakemberek

 

  2. A biztonságos munkavégzés feltételei

      2.1. Létesítés, üzembe helyezés, üzemeltetés

             2.1.1. Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat

             2.1.2. Időszakos biztonsági felülvizsgálat

             2.1.3. Soron kívüli ellenőrzés

             2.1.4. Veszélyesnek nem minősülő eszközök felülvizsgálata

      2.2. Biztonságtechnika, biztonsági berendezések

      2.3. Munkavállalóknak biztosított tárgyi feltételek

             2.3.1. A munkahely kialakítása

             2.3.2. A munkatér jellemzői

      2.4. Közlekedési utak, menekülési útvonal

      2.5. Magasban végzett munka

             2.5.1. Létrák

             2.5.2. Állványok

             2.5.3. A magasban végzett munka szabályai

      2.6. Egészségvédelem a munkahelyen

             2.6.1. Egészségvédelem a munkafolyamatok közben

             2.6.2. Munkahelyi rend, tisztaság

      2.7. A faipari munkahelyek minimális követelményei

             2.7.1. A szűk térben vagy mélységben végzett munka különleges követelményei

             2.7.2. Elsősegély

             2.7.3. Egyéb egészségvédelmi rendelkezések

      2.8. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei

      2.9. Egészségügyi megfelelőség

             2.9.1. Alkalmassági vélemény

             2.9.2. Záróvizsgálat

      2.10. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása

             2.10.1. A munkavédelmi oktatás főbb témái

             2.10.2. A munkavédelmi oktatás ideje

 

  3. Munkabiztonsági követelmények

      3.1. A munkaszervezés mint veszélymegelőzés

      3.2. Az anyagtárolás biztonságtechnikája

             3.2.1. Darabáruk

             3.2.2. Folyadékok

             3.2.3. Ömlesztett anyagok

      3.3. Veszélyes anyagok és keverékek

             3.3.1. A CLP-rendelet

             3.3.2. Veszélyszimbólumok és jelek

      3.4. Anyagmozgatás

             3.4.1. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás

             3.4.2. Kézi anyagmozgatás egyszerű segédeszközökkel

             3.4.3. Anyagmozgatás kézi szállítóeszközökkel

             3.4.4. Anyagmozgatás gépi eszközökkel

                     3.4.4.1. Emelőberendezések

                     3.4.4.2. Szállítóeszközök

      3.5. Munkahelyi rend, hulladéktárolás

 

  4. A villamosság biztonságtechnikája

      4.1. Alapfogalmak

      4.2. A létesítés

             4.2.1. Alapvédelem

             4.2.2. Hibavédelem, azaz érintésvédelem

                      4.2.2.1. Önműködő lekapcsolás hiba esetén

                      4.2.2.2. Kettős vagy megerősített szigetelés

                      4.2.2.3. Villamos elválasztás

                      4.2.2.4. Törpefeszültség

                      4.2.2.5. A környezet elszigetelése

                      4.2.2.6. Földeletlen helyi egyenpotenciálra hozás

      4.3. Villamos berendezések üzemeltetése

      4.4. A vizsgálati eredmény dokumentumai

 

  5. Tűzvédelmi ismeretek

      5.1. Égéselméleti alapismeretek

      5.2. Az égés különböző fajtái

      5.3. A tűzvédelmi törvény alapfogalmai

      5.4. Anyagok tűzveszélyességi osztályai

             5.4.1. Tűzveszélyes anyagok dokumentálása

      5.5. Tűzveszélyes tevékenységek

      5.6. Dohányzás, gyújtóeszközök szabályai

      5.7. A tárolás szabályai

      5.8. Szállítás és vontatás

      5.9. A munkahely kialakítása

      5.10. Tűzvédelmi jelölések a munkahelyen

      5.11. Teendők tűz esetén

               5.11.1. A tűzoltás módjai

               5.11.2. Oltóanyagok

      5.12. Tűzoltó eszközök és készülékek

      5.13. Tűzvédelmi szabályzat

      5.14. Tűzvédelmi oktatás

 

  6. Foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök

      6.1. Fizikai ártalmak

             6.1.1. Fizikai terhelésből eredő ártalmak

             6.1.2. Zajártalom

             6.1.3. Rezgések által okozott ártalmak

             6.1.4. Sugárzások által okozott ártalmak

             6.1.5. Munkahelyi klíma

             6.1.6. Porártalom

      6.2. Kémiai ártalmak

      6.3. Biológiai veszélyek

      6.4. Pszichoszociális veszélyek

      6.5. Foglalkozási betegségek

      6.6. Egyéni védőeszközök használata

      6.7. Egyéni védőeszközök

             6.7.1. Fejvédő eszközök

             6.7.2. Arcvédő eszközök

             6.7.3. Szemvédő eszközök

             6.7.4. Légzőszerveket védő eszközök

             6.7.5. Hallószerveket védő eszközök

             6.7.6. Kézvédő eszközök

             6.7.7. Lábvédő eszközök

             6.7.8. Védőruhák

             6.7.9. Egyéb biztonsági eszközök

      6.8. Biztonsági szín- és alakjelek

             6.8.1. A biztonsági szín- és alakjelek jelentései

 

  7. Baleset, elsősegélynyújtás

      7.1. A baleset fogalma

      7.2. Balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása

      7.3. Elsősegélynyújtás

             7.3.1. Az elsősegélynyújtás korlátai és az egészségnyújtó védelme

      7.4. Fizikai vizsgálat

      7.5. Elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél

             7.5.1. Kötések

             7.5.2. Vérzések

             7.5.3. Égési sérülések

             7.5.4. Maró szerek, veszélyes anyagok okozta bőrsérülések

             7.5.5. Idegen test a légúti rendszerben

             7.5.6. Idegen test a szemben

      7.6. Csont- és ízületi sérülések

      7.7. Koponyasérülések

      7.8. Hasi sérülések

      7.9. Mérgezések

      7.10. Újraélesztés

      7.11. Eszméletvesztés és ájulás

      7.12. Villamos áram okozta sérülések

      7.13. Heveny rosszullétek és különleges helyzetek

 

  8. Környezetvédelem

      8.1. Környezetvédelmi alapfogalmak

      8.2. Környezetvédelmi alapelvek

      8.3. A környezetvédelem jogi és igazgatási eszközei

             8.3.1. A legfontosabb európai uniós jogszabályok

      8.4. Környezetszennyezés és egészségügyi hatásai

      8.5. Zajszennyezés

      8.6. Fényszennyezés

      8.7. Talaj és talajszennyezés

             8.7.1. Talajkárosodások

             8.7.2. Talajvédelem, talajtisztítás

      8.8. Víz és vízszennyezés

             8.8.1. A vízszennyezés

             8.8.2. A víz tisztítása, kezelése

      8.9. Szennyvíz

      8.10. Levegő és légszennyezés

             8.10.1. Légszennyező források

             8.10.2. A légszennyezés hatásai és védekezés

      8.11. Hulladékok

             8.11.1. A hulladékok csoportosítása

                        8.11.1.1. A faiparban keletkező hulladékok és ipari szennyező anyagok

             8.11.2. Hulladékgyűjtés

             8.11.3. Hulladékszállítás

             8.11.4. Hulladékgazdálkodás

             8.11.5. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása

             8.11.6. Hűtő-, kenő- és mosófolyadékok kezelése

      8.12. Környezetbarát munkahelyi környezet

      8.13. Faipari munkafolyamatok környezetvédelme

 

  9. Szerszámok, gépek és berendezések biztonságtechnikája

      9.1. Kéziszerszámokra vonatkozó előírások

             9.1.1. Munkavégzés gyalupadon

             9.1.2. Fűrészek

             9.1.3. Reszelők

             9.1.4. Gyaluk

             9.1.5. Vésők

             9.1.6. Fúrók

             9.1.7. Kisegítő kéziszerszámok

      9.2. Kisgépekre vonatkozó előírások

             9.2.1. Munkavégzés előtt

             9.2.2. Használat, szerszámcsere

             9.2.3. Kézi körfűrészek

             9.2.4. Gérvágó körfűrészek

             9.2.5. Szúró- és rókafarkú fűrészek

             9.2.6. Kézi láncfűrészek

             9.2.7. Kézi gyalugépek

             9.2.8. Felsőmarógépek

             9.2.9. Kézi csiszológépek

             9.2.10. Kézi fúrógép, akkus fúró- és csavarhúzógép

      9.3. Faipari alapgépekre vonatkozó előírások

            9.3.1. Általános szabályok

            9.3.2. Asztalos körfűrész

            9.3.3. Asztalos szalagfűrész

            9.3.4. Egyengető gyalugép

            9.3.5. Vastagoló gyalugép

            9.3.6. Asztalos marógép

            9.3.7. Hosszlyukfúró gép

            9.3.8. Szalagcsiszoló gép

Paraméterek

Szerző(k) Szerényi Attila - Szerényi István
Kiadó Szega Books Kft.
Kiadás éve 2023
Kötés típusa kartonált
Oldalszám 144
Mérete B/5